Projekt  KOGUKONNATUGIISIKUTE KOOLITUS JA PRAKTIKA

Asutatud 1991 | Areng õppimise kaudu

Projekt  KOGUKONNATUGIISIKUTE KOOLITUS JA PRAKTIKA

Avatud Hariduse Liit koostöös Johannes Mihkelsoni Keskusega on alustanud projekti KOGUKONNA TUGIISIKUTE KOOLITUS JA PRAKTIKA läbiviimist. Projekt kestab 1. septemberist 2022 kuni 31. augustini 2023 (12 kuud).
Projekti otseseks sihtrühmaks on kohalikus kogukonnas töötavad või tööle asuvad tugiisikud, kes toetavad Ukraina sõjapõgenikke või teisi toimetulekuraskustes inimesi kogukonnas. Samuti need kogukonna liikmed, kes soovivad teha lähiajal vabatahtlikuna tugiisiku- või juhtumikorraldaja tööd. Projekti fookuses on Lõuna – ja Kesk-Eesti kogukonnad.
Kaudseks sihtrühmaks on Ukraina sõjapõgenikud ja teised toimetulekuraskustes kogukonna liikmed, kes vajavad tugiisiku või juhtumikorraldaja abi.
Projekti peaeesmärk on koolitada ja toetada tugiisikuid, vabatahtlikke ja juhtumikorraldajaid, kes täna tegelevad Ukraina sõjapõgenikega ja teiste kogukonnas elavate abivajajatega.
Projekti alaeesmärk on tugevdada kogukondi läbi vabatahtlike tugiisikute koolituse ning pakkuda neile toetatud praktikat Ukraina sõjapõgenike abistamisel. Samuti on eesmärgiks omavalitsuste ja vabatahtlike ning vabaühenduste vahelise koostöö arendamine kogukondlikus sotsiaaltöös. Projekt aitab omavalitsustel täita sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud tugiisikuteenuse kohustust.
Kavas on koolitada kaks rühma tugiisikuid. Esimese rühma koolitus toimub 2022. aasta oktoobris-detsembris ja teise rühma koolitus 2023. aasta veebruaris-aprillis.
Projekti rahastab põhiosas Aktiivsete Kodanike Fond (Euroopa Majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastu), kelle esindaja Eestis on Avatud Eesti Fond.
Projektist täpsemalt https://www.ahl.ee/wpcontent/uploads/2022/09/info_tugiisikute_koolitus.pdf

Share:

You may also like

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.