Avatud Hariduse Liidu arengukava koostamine ja õppesuundade arendamine

Asutatud 1991 | Areng õppimise kaudu

Avatud Hariduse Liidu arengukava koostamine ja õppesuundade arendamine

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2022. aasta taotlusvooru projekt

Projekti eesmärk  on uuesti sõnastada liidu missioon ja visioon, tegutsemise põhimõtted, pikemad ja lähimad eesmärgid ning sammud nende saavutamiseks. Uutes muutunud oludes (tervisekriis, sotsiaalsed ja psühholoogilised pinged ühiskonnas) tuleb välja selgitada ja täpsemalt määratleda sihtrühmad, kes vajavad enesearenguks vabaharidusliku koolituse näol jõustamist, motiveerimist ja tuge. Samuti on vaja sõnastada meie valikud õppekavade ja õppemetoodika väljatöötamiseks ning sellest lähtuvalt ka õpikeskkonna arendamiseks. Hädavajalik on rahvusvahelise koostöö taastamine, milles on meil olnud varasemast pikaajalised kogemused.

Projekt kestab 1. aprillist kuni 30. juulini 2022.

Projekti kulud  4000 eurot, mis on kogu ulatuses kaetud KÜSKi toetusega.