Meist

Asutatud 1991 | Areng õppimise kaudu

Kes me oleme?

Lutsu maja

Meie tegevuse juhtmõte on “Areng õppimise kaudu”.

AHLi eesmärgiks on aktiviseerida inimesi, julgustada ja anda sotsiaalset toetust, aidata mõtestada ümbritsevat maailma ja omaenda elu. Samas on väga oluline ka inimeste kultuuriliste huvide ja harrastuste toetamine ning igapäevasele toimetulekule kaasaaitamine. Aasatel 1991-2015 tegutses liit katusorganisatsioonina pakkudes teistele analoogsetele ühingutele projektituge vabahariduslike koolituste läbiviimisel.

Alates 2015. aastast, seoses muutustega koolitusturul on liit koondanud oma tegevuse Tartu linna ja maakonda.
Tegevus on jagunenud kaheks:
1) koolituste korraldamine Tartu linna ja maakonna elanikele kodanikukoolituse ja enesearengu valdkondades.
2) koolitusega tegelevatele ühendustele toetavate teenuste pakkumine koolituste korraldamisel.
Vastavalt arengusuundadele arendati koostöös liikmete ja teiste vabaühendustega järgmiseid tegevusi:
Inimeste sotsiaalse kompetentsi tõstmine läbi arenduskoolituse: psühholoogiline valmidus tööks ja meeskonna tööks, töötajate õigused, töötajate toimetulek, tööseadusandlus, läbirääkimised töökohal.
Oluliste kõrvaloskuste arendamine: arvutikoolitus, keelekoolitus, psühholoogiline koolitus, vaba aja tegevused.

Liidu kõrgem organ on üldkoosolek (8 liiget), mis peab koosolekut korra või kaks aastas (arengustrateegia, majandusaasta aruanne, juhatuse ja revisjoni valimine). Liidu 6-liikmeline juhatus tegeleb igapäevase juhtimisega. Juhatus peab koosolekuid vastavalt vajadusel 6 -7 korda aastas.

Avatud Hariduse Liit on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Juhatus

Tõnu Ints (esimees)

+372 56490277
tonu.ints@ahl.ee

Kalle Kalda (aseesimees)

+372 5204343
kalda.kalle@gmail.com

Elle Pütsepp

+372 55621200
elle.pytsepp@etka.ee

Ruth Tammeorg

+372 5170423
ruth.tammeorg@ut.ee

Reet Valgmaa

+372 56565011
reet.valgmaa@gmail.com

EEtilise tegevuse põhimõtted

Avatud Hariduse Liit on oma eetilise tegevuse põhimõtteliseks  aluseks võtnud Eesti Mittetulundusühenduste 2002. aastal vastuvõetud Vabaühenduste eetikakoodeksi https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/